Vertrouwenscontactpersonen

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Hij/zij kan je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, seksuele intimidatie en misbruik. Binnen een vereniging zijn de scheidingslijnen vaak dun. Bewust of onbewust kunnen er situaties ontstaan waar leden zich ongemakkelijk bij voelen. En sommige situaties zijn nu eenmaal ook moeilijk bespreekbaar; denk hierbij aan onderwerpen als pesten, seksuele intimidatie of criminaliteit. Het kan dan prettig zijn wanneer een vereniging een vertrouwenscontactpersoon heeft.

In oktober jl. hebben Marjolein Kroeze en Jan Smit de cursus ‘vertrouwenscontactpersoon’ gevolgd die door de Academie voor sportkader (NOC/NSF) werd gegeven. Zij mogen zich voor de vereniging gaan inzetten.

Wie zijn Marjolein en Jan?
Marjolein is spelend lid en secretaris van de vereniging.
Jan is recreantenlid en oud voorzitter van The Smashers.
Beiden willen zich voor de leden van V.V. The Smashers inspannen om op een rustige,
eerlijke en open wijze invulling te geven aan de vertrouwenscontactpersoonfunctie.
Allebei zijn op de maandagavonden in de sporthal aanwezig.

Wat doen wij?
Als vertrouwenspersoon zullen wij in eerste instantie een luisterend oor zijn. Leden kunnen bij ons terecht met hun verhaal. Wij bespreken of er vervolgstappen nodig zijn en welke mogelijkheden er daarvoor zijn. Je kunt voor een gesprek met Marjolein of Jan hieronder een afspraak maken of ons spontaan aanschieten.

Wil je iets bespreken met Marjolein? Neem dan contact op via onderstaand formulier. Alleen Marjolein krijgt dit bericht.

Wil je iets bespreken met Jan? Neem dan contact op via onderstaand formulier. Alleen Jan krijgt dit bericht.

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑